Δυναμοκυψέλες Load cells, ψηφιακά όργανα ζύγισης. Αναλογικοί μεταδότες πίεσης, Αισθητήρια δυναμης και ροπής.
Κατάλογος οργάνων
Bending-Shear beam Load Cells
Single Point Load Cells
Load Pins 
Compression Load Cell
Digital Load Cells
Tension-Compretion sensors
Force sensors
Epsimetal
Torque sensors
Position sensor
Pressure sensors
Load Cell accessories
Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
scaime
SCAIME

load cells, scales, ATEX, OIML, tension load cell, strain gauge, shear beam, compression load cells, off center, weighing systems, loss system weight, weight indicators, CE-M approved, sensors, force sensors, load cell indicators


AB100C3SH10eF
AB100C3SH5eF
AB150C3SH10eF
AB150C3SH5eF
AB200C3SH10eF
AB200C3SH5eF
AB250C3SH10eF
AB250C3SH5eF
AB300C3SH10eF
AB300C3SH5eF
AB500C3SH10eF
AB500C3SH5eF
AB50C3SH10eF
AB50C3SH5eF
AB75C3SH10eF
AB75C3SH5eF
AC10C3NH3e
AC10C5NH5e
ACCESSORIES
ACJ10C3NH3e
ACJ10C5NH5e
ACJ15C3NH3e
ACJ5C3NH3e
AEROSPACE
AG100C3SH5eF3m
AG10C3SH5eF3m
AG10C3SH5eF3mSPCL
AG150F1500d3m
AG15C3SH5eF3m
AG15C3SH5eF3mSPCL
AG1C1,5SH3eU0m32
AG2,5C2SH3eU0m32
AG20C3SH5eF3m
AG20C3SH5eF3mSPCL
AG30C3SH5eF3m
AG30C3SH5eF3mSPCL
AG50C3SH5eF3m
AG50C3SH5eF3mSPCL
AG5C3SH5eF3m
AG5C3SH5eF3mSPCL
AG75C3SH5eF3m
AH100C3SH5e3m
AH200C3SH5e3m
AH30C3SH6e3m
AH50C3SH5e3m
AJ10C35e
AJ15C35e
AJ5C35e
AK12C3CH12e
AK12P3CH6e
AK30C3CH12e
AK30P3CH6e
AK60C3CH12e
AK60P3CH6e
AK6C3CH12e
AK6P3CH6e
AL10C3SH10e
AL10C3SH5e
AL10C3SH5eSPCL
AL15C3SH10e
AL15C3SH5e
AL15C3SH5eSPCL
AL20C3SH10e
AL20C3SH5e
AL20C3SH5eSPCL
AL30C3SH10e
AL30C3SH5e
AL30C3SH5eSPCL
AL3C3SH10e
AL3C3SH5e
AL3C3SH5eSPCL
AL5C3SH10e
AL5C3SH5e
AL5C3SH5eSPCL
AL7C3SH10e
AL7C3SH5e
AL7C3SH5eSPCL
AMJ
ANALOG
ANALOG CONDITIONER
ANALOG OUTPUT
AP100C3SH10eF
AP100C3SH5eF
AP150C3SH10eF
AP150C3SH5eF
AP200C3SH10eF
AP200C3SH5eF
AP250C3SH10eF
AP250C3SH5eF
AP300C3SH10eF
AP300C3SH5eF
AP500C3SH10eF
AP500C3SH5eF
AP635C3SH10eF
AP635C3SH5eF
AP75C3SH10eF
AP75C3SH5eF
AQ10C3SH10e
AQ10P3SH5e
AQ15C3SH10e
AQ15P3SH5e
AQ20C3SH10e
AQ20P3SH5e
AQ30C3SH10e
AQ30P3SH5e
AQ35C3SH10e
AQ35P3SH5e
AQ5C3SH10e
AQ5P3SH5e
AS
ASSEMBLY
ATEX
AUTOMOTIVE
BE1
BE10
BE3
BE5
BEF3
BEF5
BENDING
BOARD ALCJB-A4
BOARD ALCJB-A6
BOARD ALCJB-A8
C15A10tC1.5NH2e10t
C15A1tC1.5NH2e51t
C15A25tC1.5NH2e25t
C15A2tC1.5NH2e52t
C15A5tC1.5NH2e55t
C15AFP10tC1.5NH2e10t
C15AFP1tC1.5NH2e51t
C15AFP25tC1.5NH2e25t
C15AFP2tC1.5NH2e52t
C15AFP5tC1.5NH2e55t
C15X10TC1.5NH2ePLX10t
C15X1TC1.5NH2ePLX1t
C15X2TC1.5NH2ePLX2t
C15X5TC1.5NH2ePLX5t
C15XFP10t
C15XFP1tC1.5NH2ePLX1t
C15XFP25tC1.5NH2ePLX25t
C15XFP2tC1.5NH2ePLX2t
C15XFP5tC1.5NH2ePLX5t
C50ANX10tC35e
C50ANX25tC35e
C50ANX50tC35e
C50X20tC310e
C50X20tC35e
C50X50tC310e
C50X50tC35e
CA40X100tP3CH5e
CA40X10tC3CH10e
CA40X200tP3CH5e
CA40X20tC3CH10e
CA40X40tC3CH10e
CA40X5tC3CH10e
CA40X60tC3CH10e
CALIBRATION
CAN/DEVICENET
CMJ-CE
CMJ-CEB
COMPRESSION
CONTROL
CONVERTER
CUSTOM SOLUTION
DATALOGGER
DIGITAL WEIGHTING INDICATOR
DIN POWER
DISPLACEMENT SENSORS
DMJ
DOSING
DUMMY
DYNAMIC WEIGHING
EARTHING
ECS
ENC1
ENC11
ENC5A
ENC9
ENSROTULEECROU
ENSROTULEECROU
ENSROTULEECROU
EP2
EVALUATION KIT
F15X5C1.53e3
F30X100C35e
F30X10C35e
F30X200C35e
F30X20C35e
F30X50C35e
F60X0.5tC310e
F60X0.5tC35e
F60X0.5tC410e
F60X100C310e
F60X100C35e
F60X100C610e
F60X10C310e
F60X10C35e
F60X10C610e
F60X1tC310e
F60X1tC35e
F60X1tC410e
F60X200C310e
F60X200C35e
F60X200C610e
F60X20C310e
F60X20C35e
F60X20C610e
F60X2tC310e
F60X2tC35e
F60X2tC410e
F60X300C310e
F60X300C35e
F60X300C610e
F60X500C310e
F60X500C35e
F60X500C610e
F60X50C310e
F60X50C35e
F60X50C610e
F60X5C1.53e3
F60X5tC310e
F60X5tC35e
F60X5tC410e
FILTERING
FIXED
FORCE MEASUREMENT
GLOBE
INDICATEUR
INDICATOR
INDICATOR IPC
INSTRUCTION
INTERNAL POWER
IP68
IPA2000
IPA502S
IPA502S10V
IPA502S420A
IPA504S
IPB502S
IPC50
JUNCTION
JUNCTION BOX
LF2T
LF2T
LF500
LF5T
LIFTING SECURITY
LINEAR DISPLACEMENT
LOAD CELL
LOADCELL
M2S
MEASUREMENT
MEDICAL DEVICES
MTPFA
MULTI-CELL
NON ROTATING
OPTICAL FIBER SENSOR
OPTO-ELECTRONIC
PANEL PRINTER
PARALLEL
PAX
PM150
PO2
PRESSION
PRESSURE
PROGRAMMABLE INDICATOR
R10X 100t
R10X 50t
RANGE
REMOTE CONTROL
RH10X 200t
RH10X 300t
RH10X 500t
RH10X 750t
ROTATING
ROTATIVE DISPLACEMENT
RS232
RS485
RS485/MODBUS-RTU
RS485/PROFIBUS-DP
RUBBERKIT
S30X1200C36e
S30X2500C36e
S30X300C36e
S30X600C36e
S60B1200C3NH6e
SA30X1000C310e1000kg
SA30X2000C310e2000kg
SA30X500C310e500kg
SB30X1200C3CH10e
SB30X1200C3CH5e
SB30X2000C3CH10e
SB30X2000C3CH5e
SB30X500C3CH10e
SB30X500C3CH5e
SB30X750C3CH10e
SB30X750C3CH5e
SCALES
SD25X0.5tC2.5SH5e
SD25X0.5tC2.5SH5eBT
SD25X1tC2.5SH5e1t
SD25X1tC2.5SH5eBT1t
SD25X2tC2.5SH5e2t
SD25X2tC2.5SH5eBT2t
SD25X4tC2.5SH5e4t
SD25X4tC2.5SH5eBT4t
SD25X6tC2.5SH5e6t
SD25X6tC2.5SH5eBT6t
SHEAR
SHEAR BEAM
SHIELDED CABLE
SHRL
SINGLE POINT
SMJ-CE
SOFTWARES
SP30C3NH3eCUB
SP30C5NH5eCUB
SP60C3NH3eCUB
SP60C5NH5eCUB
SPEEDCELL
SPLICE BOX
STABICAN
STABIFLEX2t
STABIFLEX2tX
STABIFLEX500
STABIFLEX500X
STABIFLEX5t
STABIFLEX5tX
STRAIN SENSORS
TARE
TENSION
TESTEExiaIICT6T
TEXTIL MACHINES
TOP PLATE FOR C50 10…25t
TOP PLATE FOR C50 50t
TORQUE SENSORS
TRANSMETTEURS
TRIMMING
TWISTED PAIRS CABLE
UPPER PLATE
WATERPROOF
WEIGHING
WEIGHTING INDICATOR
WIND
ZENER BARRIERS KIT
ZF1000KG
ZF100KG
ZF2000KG
ZF200KG
ZF25KG
ZF5000KG
ZF500KG
ZF50KG
Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες

Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ZXCVBNM_HELLAS

Re spa


SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor

Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες

Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες

Συνδεθείτε μαζί μας στα Social Media


                                                          ΦΑΞ. : 2310 501146    e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr _________________________________________________________________________________________________________________________

© 2022 Industrial Solution                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 14
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. : 210 28 38 000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)      
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ            
ΤΗΛ. : 2310 501145