ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ZXCVBNM_HELLAS

Re spa


SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor
ipc
infrared
power supply
load cell
flowmeter
Sensor, hmi, scada, solid state, weighting, light curtain, automation, VATECH, di-soric, elco, metronics, euromag, scaime, Light, Curtain, chino, lg, cirprotec
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SGM-LEKTRA
SCAIME
DISORIC
di-soric
VATECH
pDrive
CHINO
ELCO
ELCO ITALY
M2I
LG
LS
LS INDUSTRIAL SYSTEM
LS AUTOMATION
LSIS
LS IS
METRONICS
MECAPION
LSMECAPION
LS-MECAPION
DINIARGEO
DINI-ARGEO
SALVIO
POLYLUX
RASNEL
TERWIN
CAMLOGIC
ND
FABERCOM
FABER-COM
BAUSCH DATACOM
iEi
DIGICOM
CIRPROTECT
UNITED AUTOMATION
APEX DYNAMIC
MIERIJ METEO
LAUMAS
LAUMAS ELLETRONICA

PLC
INVERTERS
SOFTSTARTERS
SCADA
DATALOGGERS
LOAD CELLES
CONTROLLER
INDICATORS
TEMPERATURE CONTROL
PID
SENSORS
LASER
SCANNERS
SOLID STATES
HMI
MMI
SERVO
ROBOTICS
POSITIONING
MOTION CONTROL
X-Y SYSTEM
X-Y-Z
CNC
INDUSTRIAL PC
IPC
SERVO MOTOR
STEP MOTOR
SERVO DRIVE
STEP DRIVE
MULTI AXIS SYSTEM
ENCODERS
LINEAR ACTUATORS
HUMAN MACHINE INTERFACE
ANEMOMETER
MELT PRESSURE
GEARHEADS
GSM MODEM
DINRAIL MODEM
MODEM
SERVO SYSTEM
ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ
ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΟΜΑΛΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
ΣΕΡΒΟ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΤΗΜΑΤΑ ΧΥ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Signal conditioner
servo motor
servo drive
encoder
proximity
pressure transmitter
ultasonic
torque
level
humidity
temperature
touch screen
terminal screen
counter
timer
photosensor

Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες

Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες


Δυναμοκυψέλες
Δυναμοκυψέλη
γερανοζυγοί
γεφυροπλαστιγγες
γεφυροπλαστιγγα
πλατφόρμες ζύγισης
ταινιοζυγοί
ταινιοζυγος
ζυγιστήριο
ζυγιστήρια
πρότυπα βάρη
ροπόμετρα
μέτρηαη ροπής
ψηφιακές δυναμοκυψέλες

Συνδεθείτε μαζί μας στα Social Media


                                                   ΦΑΞ. : 2310 501146    e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr _________________________________________________________________________________________________________________________

© 2022 Industrial Solution                                                                                                                                                                                                                                                                          
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 14
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. : 210 28 38 000
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)      
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ            
ΤΗΛ. : 2310 501145                
Ποια είναι η INDUSTRIAL SOLUTION

Η INDUSTRIAL SOLUTION ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2000, με σκοπό την εισαγωγή, εμπορία, μελέτη και τεχνική υποστήριξη υλικών και ολοκληρωμένων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού.

Σε μικρό χρονικό διάστημα και μέσα από τις στρατηγικές της συνεργασίες κατόρθωσε να γίνει συνώνυμο αξιοπιστίας και λύσεων ανάπτυξης στον χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού, με αποτέλεσμα σήμερα να μετρά δεκάδες αφοσιωμένους πελάτες σε πανελλήνιο επίπεδο.

Για την υποστήριξη, εξυπηρέτηση και επέκταση του δικτύου πωλήσεών της η INDUSTRIAL SOLUTION διαθέτει κατάστημα και στη Μεταμόρφωση Αττικής.

Ποια είναι η επιχειρηματική μας φιλοσοφία.

Η δραστηριοποίηση της εταιρείας βασίζεται στην εξειδίκευση στον βιομηχανικό αυτοματισμό, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Προσανατολισμένη στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, η INDUSTRIAL SOLUTION έχει την υποδομή να καλύψει τις απαιτήσεις όλων των φάσεων προμήθειας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης του προτεινόμενου συστήματος βιομηχανικού αυτοματισμού, γεγονός που ανάγεται σε ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Έτσι, κάθε πρόταση της INDUSTRIAL SOLUTION είναι μια νέα επιχειρηματική ευκαιρία για τον πελάτη της, αφού στην ουσία επαναπροσδιορίζει την απόδοσή του και τον εισάγει στη φιλοσοφία της προηγμένης τεχνολογίας και των πλεονεκτημάτων της.

Πώς ενισχύεται η τεχνογνωσία μας.

Η αποδοχή και η αξιοπιστία της INDUSTRIAL SOLUTION οφείλονται, σε σημαντικό βαθμό, στις αποκλειστικές συνεργασίες που διατηρεί με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οργάνων αυτοματισμού και αισθητηρίων στον κόσμο.

Πάντα προσανατολισμένη στην τεχνολογική καινοτομία, η εταιρεία "συλλέγει" προϊόντα από τους διεθνείς συνεργάτες της και στη συνέχεια μελετά, σχεδιάζει και δημιουργεί μοναδικά συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής παραγωγής.Πώς διευρύνεται η προοπτική μας.

Το γεγονός ότι η INDUSTRIAL SOLUTION έχει πλέον καθιερωθεί ως σύμμαχος στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, μέσα από αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις, αποτελεί για την εταιρεία μας πρόκληση καθημερινής διεύρυνσης της τεχνογνωσίας της.


Με το σκεπτικό αυτό, τα έμπειρα στελέχη μας διερευνούν κάθε νέα τεχνολογία, αλλά και συνεργασία, που αξιολογούν ως ικανή να μεγιστοποιήσει το όφελος των πελατών μας, σε όλη την Ελλάδα.

Επενδύοντας σε νέες συνεργασίες, ισχυροποιούμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας στον χώρο του βιομηχανικού αυτοματισμού και κυρίως, φέρνουμε ακόμη πιο κοντά τον πελάτη μας στα οφέλη της διεθνούς τεχνογνωσίας.

Χάρη στην εμπιστοσύνη της ελληνικής βιομηχανίας "μεγαλώνουμε" καθημερινά, ώστε να μπορούμε με τη σειρά μας να της προσφέρουμε νέες λύσεις αυτοματισμού, ικανές να στηρίξουν τη δική της ανάπτυξη.Πώς βελτιώνεται η ποιότητά μας.

Η INDUSTRIAL SOLUTION δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή διασφάλιση υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS.

Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ   
    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Η INDUSTRIAL SOLUTION με σύγχρονες διαδικασίες οργάνωσης και αξιολόγησης αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, εφαρμόζει την οδηγία και προσφέρει  στους πελάτες και συνεργάτες της προϊόντα απόλυτα εναρμονισμένα και συμμορφούμενα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές.

Η INDUSTRIAL SOLUTION προωθεί στην αγορά πιστοποιημένα προϊόντα που φέρουν την σήμανση CE.

Δραστηριότητα

Οι δυνατότητες της εταιρείας είναι ικανές να δώσουν λύση σε όλους τους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας όπως:

-  Ενέργεια
-  Ορυχεία - Λατομεία - Μεταλλεία   
-  Χαλυβουργία               
-  Χαρτοβιομηχανία           
-  Ναυτιλία               
-  Δημόσιος τομέας           
-  Βιομηχανία τροφίμων και ποτών
-  Χημικά
-  Πλαστικά
-  Καπνοβιομηχανία
-  Κλωστοϋφαντουργία
-  Φαρμακοβιομηχανία
-  Κατασκευές


Εφαρμόζοντας την εμπειρία τόσων ετών σε συστήματα όπως:

- Συστήματα λογικών ελεγκτών (PLC, ΗΜΙ Οθόνες αφής) για έλεγχο διεργασιών

- Συστήματα ελέγχου Motion Control για AC και DC κινητήρες (ταχύτητα, τάνυση, ροπή, θέση) με τη χρήση ServoDrives & Servomotors, Inverters, Steppers, Soft starters, Dc drive

- Συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) για έλεγχο διεργασιών

- Συστήματα βιομηχανικής ζύγισης (δοσομέτρηση, ογκομέτρηση), ταινιοζυγοί, ανάμειξη, πλάστιγγες, γερανοζυγούς

-  Συστήματα διαχείρισης και καταγραφής ενέργειας

- Βάσεις δεδομένων για συλλογή στοιχείων παραγωγής και ανάλυσης

- Συστήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (αναλογικών και ψηφιακών σημάτων)

- Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης, στάθμης, ροής, pH, αγωγιμότητας κ.α.

- Συστήματα διαχείρισης και καταγραφής θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, πίεσης, στάθμης, ροής και άλλα (Data acquisition)

- Αναβάθμιση παλαιών μηχανών και γραμμών παραγωγής, με τη χρήση νέας τεχνολογίας (P.L.C, Servodrives, Inverters, Controllers, Αισθητήρια κ.τ.λ.)

- Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων βιομηχανικού αυτοματισμού.