Αναλυτές ενέργειας, μετασχηματιστές εντάσεως, αμπεροτσιμπίδες
INDUSTRIAL SOLUTION
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. : 2310 501145  ΦΑΞ. : 2310 501146
e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr
________________________________________________________________________________________________

© 2015 Industrial Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                
Αναλυτές και μετασχηματιστές έντασης
Αμπεροτσιμπίδες
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nd

Analogue 4-20mA Opt. Module
Analogue DC Volt Opt. Module
Cube 300 Dual Tariff
Cube 300 kWh Meter
Cube 300 kWh Meter
Cube 300 MODBUS
Cube 300 MODBUS & Dual Tariff
Cube 350 + CC-Link & Harmonics
Cube 350 + MODBUS & Harmonics
Cube 350 M/f Meter + CC-Link
Cube 350 M/f Meter + MODBUS
Cube 350 Multifunction Meter
Cube 350V Kit
Cube 400 M/f Meter + CC-Link
Cube 400 M/f Meter + MODBUS
Cube 400 Meter + MODBUS & Dig I/O
Cube 400 Multifunction Meter
Cube 400H Harmonic Meter
Cube 400H Meter + CC-Link
Cube 400H Meter + MODBUS
Cube 400H Meter + MODBUS & Dig I/O
CubeIP 150 System Meter
CubeIP 150 System Meter
CubeIP 400 System Meter
CubeIP 400 System Meter with Dig I/O
CubeIp MODBUS-TCP/IP Bridge
CubeIP400 En Man Meter
CubeIP400 En Man Meter with Dig I/O
DC Aux Supply (24v or 48v)
Dig I/O & MODBUS Option Module
DRIVE II
DRIVE IV
DRIVE VI
DRIVE VV
Dual Analogue O'p Option
Dual Digital Outputs
ELR101
ELR102
ELR251
kW & kVA MD plus RTC
kWh Cube - MODBUS RS485 Option
kWh Cube - No Pulse
kWh Cube - Pulse Output
MODBUS Comms Option
MODBUS Internal - All Parameter
MODBUS Internal - Disp Parameter
MODBUS Opt. Module - All Par.
MODBUS Opt. Module - Disp Par.
MultiCube 1
MultiCube 2
MultiCube 3
MultiCube 4
MultiCube 6
MultiCube 9.1
MultiCube 9.2
MultiCube 9.3
MultiCube 9.4
MultiCube Single Phase -S1
MultiCube Single Phase -S2
MultiCube Single Phase -S3
MultiCube Single Phase -S4
MultiCube Single Phase -S5
MultiRail 485 - Dual Pulse
MultRail 3 c/w Pulse
MultRail 485 - No Pulse
MultRail c/w pulse
PM305-1
PM305-2
PM305-3
PM305-4
PM305-5
PM305-6
PM305-7
PM305-8
PM390 M'fn Meter
PowerCube
PowerLog 485 Data Logger
PowerLog PL6A Data Logger
PowerLog PL8 Data Logger
PowerRail 300
PowerRail 303
PowerRail 303 - No Pulse
PowerRail 303 - Pulse Output
PowerRail 303-V kit
PowerRail 303-V Meter
PowerRail 310
PowerRail 323
PowerRail 323 - Option Module
PowerRail 350
PowerRail 350V Kit
Rail RTU - Dual Pulse
Rail RTU - No Pulse
RailIP 350V En Man Meter
RM10 - No Pulse
RM10 - Pulse Output
SCL 5 Amp, 50 Amp or 100 Amp
SCT 150 Amp
SCT 400 Amp
SCT 800 Amp
Voltage Expander
XD-I420
XD-P
XD-R420
XD-V5