Αισθητήρια στάθμης, πίεσης ,ροής.
INDUSTRIAL SOLUTION
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. : 2310 501145  ΦΑΞ. : 2310 501146
e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr
________________________________________________________________________________________________

© 2015 Industrial Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                
Γενικός κατάλογος προϊόντων
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sgm lektra

521SMART
522SMART
A2S
A3S
ABSOLUTE
ACCESSORIES
AGRITHERM
AGRITHERM10
AGRITHERM20
AGRITHERM40
AIR PROOF REFERENCE
ANALOGIC
BEARING TEMPERATURE
CA10
CAPACITANCE SENSORS
CAPACITIVE
CEREAL STORAGE
CHANNEL
CHEMICAL FOOD
CLAMP
CLN
CLS2
CLS4
CLS8
CLS9
CLT4
CLT5
CLT7
CLT8
COMPACT SENSOR
COMPACT TRANSMITTER
CONCENTRATOR
CONDUCTIVITY ELECTRODE
CONTINUOUS MEASURE
CONTROL UNIT
CONVERTER
CRA
CRSP
DIFFERENTIAL PRESSURE
DIFFERENTIAL TRANSMITTER
DISPLAY
ELECTRODES
ELECTROMAGNETIC
ELECTROMAGNETIC FLOWMETER
EXTERNAL CONNECTION
FLANGE
FLEXIBLE CABLE
FLOW MEASURE
FLOW SENSOR
FLOWMETERS
FLOWRATE
GAUGE PRESSURE
GAUHE
GENERAL PURPOSE
GIUDED MICROWAVE
HART TRANSMITTER
HYDROSTATIC
LEVEL MEASURE
LEVEL TRANSMITTER
MAGNETIC
MAGNETIC FLOWMETERS
METER
MUX
MUXA
MUXC
MUXD
OPEN CHANNEL
P-8
P-9
PAK
P-BA
P-BA
P-K1
P-L
PMAG
POINT LEVEL
PRESSURE
PRESSURE MEASURE
PRESSURES TRASMITTER
PS310
PS33
PTS
PTU05
PTU10
PTU15
PUMR CONTROL
PURGE
PVI
RADAR
RAL04
RAL11
RAL12
RAL13
RESISTIVE
RESISTIVE ELECTRODES
RL5
ROD CAPACITIVE
ROD ELECTRODE PROBE
ROPE ELECTRODE PROBE
RPL51
RPL52
RPL53
RPL54
RPL55-56-58
RPMAG62
RSL200
RSL200 ATEX
RSL201
RWL51-52-53
SANITARY
SCL6
SCL630
SGM100-F
SGM100-H
SL
SLA2X
SMAG
SMART
SMARTCOST
STAINLESS-STEEL
SU
SWING
TC21
TC22-25
TC23
TC24,2
TC25,2
TC26,2
TC27,2
TC28,2
TC29,2
TC30
TC30,2
TC73R
TEMPERATURE
TRANSIT
UA
ULTRASONIC
ULTRASONIC TRANSIT
VENTURI FLUMES
VESSEL
VIBRATING CONTROL
VIBRATION
VL501
VLW501
WP-8
WP-K
WP-K1
WP-L
WT2000AP
WT2000DP
WT2000GP
WT2000HP
WT2000LT
WT2000TA
WT2000TG