Σερβοκινηρές, Παλμογενήτριες, Robotics
INDUSTRIAL SOLUTION
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8Α (ΜΕΝΕΜΕΝΗ)
546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. : 2310 501145  ΦΑΞ. : 2310 501146
e-mail : info@i-s.gr - web:  www.i-s.gr
________________________________________________________________________________________________

© 2015 Industrial Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                
Παλμογεννήτριες (Encoders)
Σερβοκινητές και οδηγοί (Servo motor, servo drives)
Ρομποτικοί βραχίονες ( Robotics )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
INDUSTRIAL
SOLUTION
INDUSTRIAL SOLUTION
GREECE
INDUSTRIAL AUTOMATION
ΕΛΛΑΔΑ
HELLAS
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΩΛΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LS Mecapion
Mecapion
ANYPACK
ANY PACK
Metronics


ABSOLUTE
AC SERVO MOTOR
ACCELERATION TIME
ADDITIONAL SERVICES
ALANOG RESOLUTION
AMBIENT ENVIROMENT
AMBIENT TEMP
ANALOG OUTPUT
APC-140R40
APC-300R23
APC-600R30
APC-CN101A
APC-CN102A
APC-CN103A
APC-CN105A
APC-CN1NNA
APC-CN2NNA
APC-CN302R
APC-CN302S
APC-CN3NNA
APC-CN3TSC
APC-DPU01B
APC-DPU02B
APC-DPU03B
APC-DPU05B
APC-EF03AS
APC-EF03BS
APC-EF05AS
APC-EF05BS
APC-EF10AS
APC-EF10BS
APC-EF20AS
APC-EF20BS
APC-EN03AS
APC-EN03BS
APC-EN05AS
APC-EN05BS
APC-EN10AS
APC-EN10BS
APC-EN20AS
APC-EN20BS
APC-PF03CS
APC-PF03DS
APC-PF03ES
APC-PF03FS
APC-PF03GS
APC-PF03KB
APC-PF03MB
APC-PF03NB
APC-PF03PB
APC-PF05CS
APC-PF05DS
APC-PF05ES
APC-PF05FS
APC-PF05GS
APC-PF05KB
APC-PF05MB
APC-PF05NB
APC-PF05PB
APC-PF10CS
APC-PF10DS
APC-PF10ES
APC-PF10FS
APC-PF10GS
APC-PF10KB
APC-PF10MB
APC-PF10NB
APC-PF10PB
APC-PF20CS
APC-PF20DS
APC-PF20ES
APC-PF20FS
APC-PF20GS
APC-PF20KB
APC-PF20MB
APC-PF20NB
APC-PF20PB
APC-PN03CS
APC-PN03DS
APC-PN03ES
APC-PN03FS
APC-PN03GS
APC-PN03KB
APC-PN03MB
APC-PN03NB
APC-PN03PB
APC-PN03RS
APC-PN05CS
APC-PN05DS
APC-PN05ES
APC-PN05FS
APC-PN05GS
APC-PN05KB
APC-PN05MB
APC-PN05NB
APC-PN05PB
APC-PN05RS
APC-PN10CS
APC-PN10DS
APC-PN10ES
APC-PN10FS
APC-PN10GS
APC-PN10KB
APC-PN10MB
APC-PN10NB
APC-PN10PB
APC-PN10RS
APC-PN20CS
APC-PN20DS
APC-PN20ES
APC-PN20FS
APC-PN20GS
APC-PN20KB
APC-PN20MB
APC-PN20NB
APC-PN20PB
APC-PN20RS
APC-VPCN1T
APC-VPDS08
APC-VPDS10
APC-VPDS12
APC-VPDS14
APC-VPIONA
APC-VPTS3M
APC-VPTS3ME
APC-VPTS3TA
APC-VSCN1T
APC-VSIONA
APC-VSTS3M
APC-VSTS3ME
APC-VSTS3TA
APD - VK01N
APD - VK02N
APD - VK04N
APD - VK08N
APD - VKR5N
APD - VP01N
APD - VP02N
APD - VP04N
APD - VP05N
APD - VP10N
APD - VP110N
APD - VP150N
APD - VP15N
APD - VP20N
APD - VP35N
APD - VP50N
APD - VP75N
APD - VPR5N
APD - VS01N
APD - VS02N
APD - VS04N
APD - VS05N
APD - VS10N
APD - VS110N
APD - VS150N
APD - VS15N
APD - VS20N
APD - VS35N
APD - VS50N
APD - VS75N
APD - VSR5N
APD-V3S SERIES
APD-VK SERIES
APD-VN SERIES
APD-VN SERIES
APD-VP SERIES
APD-VP01EN-P1
APD-VP01N
APD-VP02EN-P1
APD-VP02N
APD-VP04EN-P1
APD-VP04N
APD-VP05EN-P1
APD-VP05N
APD-VP10EN-P1
APD-VP10N
APD-VP110N
APD-VP150N
APD-VP15EN-P1
APD-VP15N
APD-VP20EN-P1
APD-VP20N
APD-VP35EN-P1
APD-VP35N
APD-VP50N
APD-VP75N
APD-VPR5EN-P1
APD-VPR5N
APD-VS SERIES
APD-VS01EN-P1
APD-VS01N
APD-VS01N
APD-VS02EN-P1
APD-VS02N
APD-VS04EN-P1
APD-VS04N
APD-VS04N
APD-VS04N
APD-VS04N
APD-VS04N
APD-VS04N
APD-VS05EN-P1
APD-VS05N
APD-VS05N
APD-VS05N
APD-VS05N
APD-VS05N
APD-VS05N
APD-VS10EN-P1
APD-VS10N
APD-VS10N
APD-VS10N
APD-VS10N
APD-VS10N
APD-VS110N
APD-VS110N
APD-VS110N
APD-VS150N
APD-VS150N
APD-VS15EN-P1
APD-VS15N
APD-VS15N
APD-VS15N
APD-VS15N
APD-VS15N
APD-VS15N
APD-VS20EN-P1
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS20N
APD-VS35EN-P1
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS35N
APD-VS50N
APD-VS50N
APD-VS50N
APD-VS50N
APD-VS50N
APD-VS50N
APD-VS50N
APD-VS75N
APD-VS75N
APD-VS75N
APD-VS75N
APD-VS75N
APD-VSR5EN-P1
APD-VSR5N
APD-VSR5N
APM - HB01A
APM - HB02A
APM - HB04A
APM - HE09A
APM - HE15A
APM - SA01A
APM - SAR3A
APM - SAR5A
APM - SB01A
APM - SB02A
APM - SB04A
APM - SC03D
APM - SC04A
APM - SC05D
APM - SC06A
APM - SC06D
APM - SC07D
APM - SC08A
APM - SC10A
APM - SE03M
APM - SE05G
APM - SE06D
APM - SE06M
APM - SE09A
APM - SE09G
APM - SE09M
APM - SE11D
APM - SE12M
APM - SE13G
APM - SE15A
APM - SE16D
APM - SE17G
APM - SE22A
APM - SE22D
APM - SE30A
APM - SF12M
APM - SF20G
APM - SF20M
APM - SF22D
APM - SF30A
APM - SF30G
APM - SF30M
APM - SF35D
APM - SF44G
APM - SF44M
APM - SF50A
APM - SF75D
APM - SF75G
APM - SG110D
APM - SG110G
APM - SG12M
APM - SG150G
APM - SG20G
APM - SG20M
APM - SG22D
APM - SG30G
APM - SG44G
APM - SG44M
APM - SG55D
APM - SG60G
APM - SG60M
APM - SG75D
APM - SG85G
APM-HB SERIES
APM-HE SERIES
APM-SA SERIES
APM-SA01ACN
APM-SA01ACN-8
APM-SAR3ACN
APM-SAR5ACN
APM-SB SERIES
APM-SB01ADK
APM-SB02ADK
APM-SB02ADK-9
APM-SB04ADK
APM-SC SERIES
APM-SC03ADK-9
APM-SC03DDK
APM-SC04ADK
APM-SC05ADK-9
APM-SC05DDK
APM-SC06ADK
APM-SC06ADK-52
APM-SC06DDK
APM-SC06DEK2-DM
APM-SC07DDK
APM-SC08ADK
APM-SC08ADK-52
APM-SC10ADK
APM-SE SERIES
APM-SE03MEK
APM-SE05GEK
APM-SE06DEK
APM-SE06MEK
APM-SE09AEK
APM-SE09AEK-52
APM-SE09GEK
APM-SE09MEK
APM-SE11DEK
APM-SE12MEK
APM-SE13GEK
APM-SE15AEK
APM-SE16DEK
APM-SE17GEK
APM-SE22AEK
APM-SE22DEK
APM-SE30AEK
APM-SF SERIES
APM-SF12MEK
APM-SF20GEK
APM-SF20MEK
APM-SF22DEK
APM-SF30AEK
APM-SF30GEK
APM-SF30MEK
APM-SF35DEK
APM-SF44GEK
APM-SF44MEK
APM-SF50AEK
APM-SF55DEK
APM-SF60GEK
APM-SF75DEK
APM-SF75GEK
APM-SG SERIES
APM-SG110DEK
APM-SG110GEK
APM-SG12MEK
APM-SG150GEK
APM-SG20GEK
APM-SG20MEK
APM-SG22DEK
APM-SG30GEK
APM-SG30MEK
APM-SG35DEK
APM-SG44GEK
APM-SG44MEK
APM-SG55DEK
APM-SG60GEK
APM-SG60MEK
APM-SG75DEK
APM-SG85GEK
APPLICABLE MOTOR
AUTOMATICALLY PRESUMING
AVAILABLE MULTI-STAGES
BELT TYPE ROBOTS
BRACKING SYSTEM
BRAKING TYPE
CABLE
CABLE LENGTH
CARTESIAN ROBOTS
CHANGEABLE CONNECTOR
CLEAN ROBOTS
COMMAND SIGNAL
COMMUNICATION PROTOCOL
COMPACT DESIGN
COMPACT SIZE
CONDITION
CONTACTS LOGIC
CONTROL AXES
CONTROL FUNCTION
CONTROL METHOD
CONTROL TORGET
COUPLING
CREATING PROJECT
CUSTOM DESIGN AVAILABLE
DC SERVO MOTOR
DECELERATION TIME
DETECTOR MODEL
DETECTOR TYPE
DIGITAL DISPLAY
DIRECT SCREW TYPE LINEAR MODULE
DIRECT-DRIVE MOTOR
DISK COUPLING
Disk Coupling
Disk Coupling
Disk Coupling
DISPLAY FUNCTION
DISPLAY THE MOTOR
DIVERSEFED FUNCTIONS
DRIVE
DRIVE MODEL
DRIVE SIDE CONNECTOR
ELECTRONIC GEAR RADIO
ELEVATOR
EMBEDED FUNCTION
EMERGENCY
ENABLE
ENAGRAVING MACHINE
ENCODER
ENCODER TYPE
ENVIRONMENT-RESISTANCE
EXCELLENT POSITION
EXTERNAL DIMENSION
FRAME
FREQUENCY REPLY
FUNCTION UPGRADED
GENERATIVE BRAKE
GRAY CODE
H SERIES
H100 Series
H108 Series
H120 Series
H128 Series
H35 Series
H40 Series
H45 Series
H45 Series
H60 Series
H62 Series
H70 Series
H88 Series
HALF PERMANENT DURABILITY
HELICAL COYPLING
HIGH ACCELERATION
HIGH RELIABILITY
HIGH RESOLUTION
HIGH SPEED OPERATION
HIGH SPEED RESPONSIBILITY
HIGH VOLTAGE MOTER
HIGH-EFFICIENCY POWER
HIGH-PERFORMANCE CONTROL
HOLLOW SHAFT
HUMIDITY
HYDRAULIC
IMPROVED CONTROL
IMPROVED REPEAT PRECISION
INCREMENTAL
INDEX TABLE
INDICATION
INDUSTRIAL APPLICATION
INDUSTRISL APPLICATION
INERTIA
INPUT FREQUENCY
INPUT POWER
INPUT POWER SUPPLY
INTELLIGENT DRIVE V3S SERIES
IP GRADE
IRON STEEL LINE
JOG BUTTON
LASER MARKING MACHINE
LINE DRIVE
LINEAR ACTUATOR
LINEAR COORDINATES
LS SERVO
LS SERVO DRIVE
LS SERVO MOTOR
MACHINE TOOL
MAGNET
MAGNETIC CIRCUIT
MANAGEMENT PER PROJECT
MAX CURRENT
MAXIMUM INSTANTANEOUS TORQUE
MAXIMUM RPM
MEASURING INSTRUMENTS
MECAPION
MEMORY DAPACITY
METRONIX KOREA
MONITOR PRINT
MOTION
MOTION
MOTION CONTROL
MOTION ROBOTS
MOTIR SHAFT
MOTOR
MOTOR CAPACITY
MOTOR SIDE CONNECTOR
MULTIPLE SWITCH
MXQ SERIES
MXT SERIES
NAGATIVE ACCELERATION OPERATING
NARROW SPACE
NC MILLING MACHINE
NC TOOLING MACHINE
NUT OPERATED LINEAR MODULE
OFFERED BASIC
OFFERED REAL-TIME
OFFERED SHORTCUT KEY
OFFERED VARIOUS
ONE BOARD TYPE CONTROLLER
OPERATING CONDITION
OPERATING TEMP
OPERATION HANDING
OUTPUT
PARKING SYSTEM
PLASTIC COYPLING
PLUS SERVICE
PORTABLE MPG
POSITION
POSITION CONTROL MODE
POSITION COORDINATES
POSITION OPERATION
POSITION PULSE
POWER GENERATED BRAKING
POWER SUPPLY
PRECISION CONTROL
PROGRAM OPERATION
PROGRAM TOOL
PROTECT FUNSTION
PROTECTION
PROTECTION DROOP
PULSE
PUSH-PULL POSITION
QUICK SETTING MOTION
RATED
RATED
RATED CURRENT
RATED POWER
RATED TORQUE
REDUCED LENGTH COMPARE
REDUCTION RADIO
REGENERATED BRAKING
REGENERATIVE BRAKE
RIGID BEARING
ROBOT
ROBOT BRACKETS
ROTARY
ROTARY ENCODER
S SERIES
S30 Series
S40 Series
S48 Series
S58 Series
S66 Series
S68 Series
S78 Series
SA SERIES
SA58 Series
SERVO
SERVO DRIVE
SERVO MOTOR
SERVO MOTOR WITH BRAKE
SERVO SYSTEM
SETTING STATE VARIABLE PARAMETER
SETTING SYSTEM ENVIROMENT
SIMPLE CONSTRUCTION
SM SERIES
SM80 Series
SMALL SHAFT MODEL
SOLID SHAFT
SPECIFICATION & FEATURES
SPEED
SPEED COMMAND
SPEED CONTRIL RANGE
SPEED CONTROL MODE
SPEED LIMIT
SPEED VARIATION RATE
SPEED VARIATION RATIO
SPINNER 
SPINNER MOTOR
SPM
STORAGE TEMP
STRUCTURE
TEMPERATURE
TENSION CONTRIL
TEXTILE MACHINE
TORQUE COMMAND
TORQUE CONTROL MODE
TORQUE STRAIGHT
TRACE FUNCTIONS
TREMENDOUS NOISE CHARACTERISTICS
VARIOUS APPLICATION
VARIOUS RESOLUTION
VOLTAGE CURRENT
VOLTAGE OUTPUT
WATER-PROF CONSTRUCTION
WIDE RANGING POWER SOURCE
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΑΛΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΠΗΣ

Ειδικοί σερβοκινητές (Direct Drive)